Naši portali

ALEA d.o.o. poslovni portali su pravo mesto za Vašu reklamu!

Početkom 2013. godine preduzeće ALEA d.o.o. s ponosom je predstavilo nove, poboljšane verzije svojih portala na starim, dobro poznatim adresama.

POSLOVNI VODIČ je prvi i najposećeniji privredni portal na našim prostorima. Sadrži potpune informacije o preko 70000 privrednih društava iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.

HRANA I PIĆE je najposećeniji portal prehrambene industrije sa podacima o više od 7000 firmi iz oblasti prehrambene industrije.

HEMIJA je jedini portal hemijske industrije na našim prostorima, u njegovoj bazi su podaci o 6000 preduzeća. Pokriva sledeće oblasti: naftna industrija, industrijski hemijski proizvodi, boje i premazi, hemikalije za poljoprivredu, farmacija, higijena, kozmetika, guma i plastika.

U NAJAVI

Slušajući sugestije svojih korisnika i potrebe tržišta, ALEA d.o.o. priprema i dva nova portala specijalizovana za odvojene grane industrije - turizam i građevinarstvo, koji će biti u funkciji do kraja 2013. godine.

ALEA d.o.o. poslovni portali - potražite pravu informaciju na pravom mestu!